Handelsbetingelser

1. Generelt

1.1) Disse generelle betingelser (”Betingelserne”) er gældende, når du som forbruger (”Du”) foretager en bestilling via www.atlaplatform.com og dertilhørende websider (”Webstedet”). Udførlige kontaktoplysninger og øvrige informationer om Atla fremgår af Webstedet. Betingelserne finder kun anvendelse for dig, som er forbruger, og som bestiller via Webstedet.

1.2) For at kunne bestille på Webstedet skal Du være fyldt 18 år. Atla accepterer i henhold til dansk lov ikke kreditkøb i forhold til personer under 18 år. Atla forbeholder sig retten til i enkeltstående tilfælde at afvise eller ændre din bestilling (hvis Du eksempelvis har angivet forkerte personoplysninger eller har betalingsanmærkninger).

1.3) Atla tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billede – og skrive fejl på Webstedet; eksempelvis fejl i produktbeskrivelse eller teknisk specifikation, forkerte priser samt prisjusteringer (herunder ændrede priser fra leverandører eller valutaændringer) eller forkerte oplysninger vedrørende lagerstatus. Atla har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og at ændre eller opdatere informationerne når som helst. Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som Du har bestilt, giver Atla dig naturligvis meddelelse om dette og afventer din accept af den korrigerede pris, inden Atla fortsætter med bestillingen. Alle billedinformationer på Webstedet skal udelukkende ses som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garantere varens nøjagtige udseende. Atla er ikke ansvarlig for informationer på Webstedet, som kommer fra en tredjepart. 

1.4) Webstedet samt alt indhold på dette ejes af Atla eller dennes samarbejdspartnere. Informationerne er beskyttet gennem blandt andet immaterialretlige og markedsretlige love. Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout samt informationer om varer, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden skriftlig godkendelse fra Atla. 

2. Aftale og Bestilling

2.1) For at kunne foretage et køb via Webstedet skal Du acceptere Betingelserne. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og ‘cookies’ i henhold til Atlas Privatlivspolitik. 

2.2) En aftale om køb indgås først, når Atla har bekræftet din bestilling, og Du har modtaget en ordrebekræftelse fra Atla via e-mail. Atla opfordrer dig til at gemme denne ordrebekræftelse. Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af Atla. Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil Atla tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som Du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen.

 3. Kundeoplysninger mm.

3.1) Når Du skal gennemføre en bestilling, vil du blive anmodet om at angive visse personoplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige, samt har ansvaret for forkerte oplysninger. Informationer om Atlas behandling af personoplysninger findes i Atlas Privatlivspolitik.  

 4. Priser, Gebyrer og Betaling

4.1) Ved bestilling via Webstedet gælder de priser, som angives på Webstedet. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og fragtgebyrer, som angives separat.  

4.2) Du kan betale på de måder, som angives på Webstedet. Atla har ret til betaling allerede i forbindelse med bestillingen, og beløbet trækkes med det samme efter købet er bekræftet.

 5. Levering og Transport

5.1) Atla bestræber sig på at levere til dig hurtigst muligt. Du kan forvente en leveringstid på mellem 3- 5 hverdage. Hvis andet ikke særskilt aftales sker leveringen senest efter 30 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Atla skriftligt har bekræftet bestillingen gennem ordrebekræftelsen.

5.2) Den forventede leveringstid af varen fremgår af ordrebekræftelsen, i ‘kassen’ og/eller på den aktuelle vareside på Webstedet. Hvis ikke andet særskilt aftales, og en levering tager mere end 30 arbejdsdage, og dette ikke beror på dig som kunde, har du ret til at hæve købet.

 6. Fortrydelsesret

6.1) Alle prints, som sælges via vores hjemmeside, sættes først til print ved bestilling. Dette betyder, at vi ikke har prints på lager, og der er derfor også tale om bestillingskøb, når du køber hos os. Da der er tale om et bestillingskøb, betyder dette også, at du frasiger dig retten til 14 dages fortrydelsesret, som er normalt ved køb over internettet i den danske lovgivning.

6.2) Skulle det ske, at du ønsker at fortryde dit køb alligevel, kan du forsøge at give besked til Atla herom. Såfremt din ordre på daværende tidspunkt ikke er gået i produktion, kan det lade sig gøre at fortryde, ved at handle hurtigt. Hvis Du vil fortryde købet, skal du hurtigst muligt sende en klar og tydelig meddelelse til Atla. Du skal oplyse dit navn, din adresse og anden relevant information: ordrenummer, fakturanummer og navnet på værket i meddelelsen. Atla vil herefter vende tilbage til dig og give besked om hvorvidt ordren er annulleret eller ej.

 7. Garanti og reklamation

7.1) Der gives garanti på alle varer, der sælges af Atla i to år, i overensstemmelse med dansk lovgivning. 

7.2) Reklamationsretten dækker varer, som er fejlbehæftede i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. En kunde, som ønsker at gøre fejl i en bestilt vare gældende, skal kontakte Atla snarest muligt, efter at fejlen er opdaget via de kontaktoplysninger, som angives på webstedet.   

7.3) Atla står for returfragten for godkendte reklamationer. 

7.4) Når en reklameret vare returneres, og reklamationen godkendes, kompenserer Atla dig i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Atla bestræber sig på, at dette kan ske indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor Atla modtog reklamationen. Atla forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er fejlbehæftet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. 

 8. Links

8.1) Atla kan linke til andre websteder uden for Atla kontrol, og websteder uden for Atla kontrol kan linke til Webstedet. Selvom Atla forsøger at sikre, at Atla kun linker til websteder, som deler Atlas personoplysnings- og sikkerhedsbestemmelser i henhold til Integritetspolitikken, er Atla ikke ansvarlig for beskyttelse eller fortroligholdelse af informationer, som Du afgiver på andre websteder. Du bør iagttage forsigtighed og læse personoplysningsbestemmelserne for det aktuelle websted. 

 9. Force Majeure 

9.1) Atla er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor Atlas kontrol såsom eksempelvis almindelig arbejdskonflikt, krig, epidemier, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder, som er angivet her. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Hvis en sådan situation skulle opstå, informerer Atla dig dels på starttidspunktet og dels på sluttidspunktet for den aktuelle situation. Har omstændighederne varet længere end to måneder, har både Du og Atla ret til at hæve købet med umiddelbar virkning. 

 10. Ændringer i betingelserne

10.1) Atla forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webstedet), alternativt 30 dage efter, at Atla har informeret dig om ændringerne. Atla anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på Webstedet for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne. 

11. Ugyldighed 

11.1) Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse, og alle øvrige bestemmelser, være gældende og være eksigible i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af den almindelige lovgivning på området. 

 12. Lovvalg og Tvister

12.1) Tvister skal altid først forsøges at blive løst efter fælles overenskomst efter diskussion med Atla. 

12.2) Tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lov. 

12.3) Der er aftalt værneting ved Byretten i København. 

logo logo